Λήψη μηνύματος από την ΑΑΔΕ για τα τέλη κυκλοφορίας με στοιχεία άλλων οφειλετών – ΕΔΕ διενεργείται

Πληροφορίες σχετικά με τα τέλη κυκλοφορίας διέρρευσαν στην ΑΑΔΕ, η οποία ενημέρωσε τους παραλήπτες να διαγράψουν το σχετικό μήνυμα. Υπήρξε λάθος στην αποστολή του μηνύματος, αλλά δεν υπάρχει κίνδυνος διαρροής προσωπικών δεδομένων. Η ΑΑΔΕ θα αποστείλει οδηγίες για την αλλαγή κωδικών πρόσβασης, όπου απαιτείται. Έχει διαταχθεί ένορκη διοικητική έρευνα για την εξέταση των πειθαρχικών ευθυνών και την αποτροπή επανάληψης του παρόμοιου περιστατικού στο μέλλον.

δειτε ακομα

δειτε ακομα