Κτηματολόγιο: Ένα απόσπασμα από το κτηματολογικό διάγραμμα μπορεί να αποκτηθεί μέσω αιτήματος στην ιστοσελίδα gov.gr.

Το Κτηματολόγιο ανακοίνωσε μέτρα για την αποσυμφόρηση των κτηματολογικών γραφείων, με στόχο τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών. Από την 28η Μαρτίου 2023, θα χορηγούνται ηλεκτρονικά τα αποσπάσματα κτηματολογικών διαγραμμάτων (ΑΚΔ) από τα έμμισθα υποθηκοφυλακεία που λειτουργούν μεταβατικά ως κτηματολογικά γραφεία σε συγκεκριμένες περιοχές κάλυψης. Επίσης, μέσα στην εβδομάδα θα εγκατασταθεί σύστημα προτεραιότητας με δυνατότητα online κράτησης αριθμού, από ηλεκτρονικό υπολογιστή και κινητό τηλέφωνο, στα μεταβατικά Κτηματολογικά Γραφεία Αθηνών και Θεσσαλονίκης.

Για την αίτηση απόσπασματος κτηματολογικού διαγράμματος, θα χρειαστεί ο Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) και οι προσωπικοί κωδικοί πρόσβασης στο Taxisnet. Με την υποβολή της αίτησης εκδίδεται αυτόματα έντυπο οφειλής τελών για την έκδοση του πιστοποιητικού, το οποίο θα είναι διαθέσιμο με την πληρωμή του οφειλόμενου ποσού εντός 7 ημερών.

δειτε ακομα