Κριτήρια και δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης για το ρεύμα

Το επίδομα χορηγείται σε άγαμα, έγγαμα, χήρες, διαζευγμένα και ανθρώπους εν διαστάσει, που χρησιμοποιούν ηλεκτρική ενέργεια για θέρμανση της κατοικίας τους. Επιδότηση λαμβάνουν όσοι χρησιμοποιούν κλιματιστικό, αντλία θερμότητας ή θερμαντικό σώμα. Τα εισοδηματικά κριτήρια καθορίζονται ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση.

Το επίδομα υπολογίζεται με βάση τους ταχυδρομικούς κώδικες και τη βαθμοημέρα της περιοχής όπου βρίσκεται η κατοικία. Η αίτηση υποβάλλεται μόνο από ένα μέλος κάθε νοικοκυριού.

Η πληρωμή του επιδόματος παρουσιάζεται ως έκπτωση στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας των δικαιούχων, σε αναλογία με τις ημέρες κάλυψης κατά την περίοδο ενίσχυσης (1η Ιανουαρίου – 31 Μαρτίου 2024).

δειτε ακομα

δειτε ακομα