ΚΕΦΙΜ: Οι Έλληνες πρόκειται να εργαστούν για το κράτος 175 μέρες το 2024

Φέτος, σύμφωνα με τη μελέτη για την Ημέρα Φορολογικής Ελευθερίας, αναμένεται να εργαστούμε 175 μέρες για να καλύψουμε τους φόρους και τις εισφορές προς το κράτος. Με την ημέρα αυτή να έχει οριστεί στις 25 Ιουνίου για το 2024, σημειώνοντας μια μικρή βελτίωση σε σχέση με τα προηγούμενα έτη.

Τα βασικά στοιχεία της έρευνας για την Ημέρα Φορολογικής Ελευθερίας περιλαμβάνουν:

Η πρόβλεψη ότι η 25η Ιουνίου θα είναι η Ημέρα Φορολογικής Ελευθερίας για το 2024 με 175 ημέρες εργασίας για το κράτος, λίγες σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
Η φορολογική επιβάρυνση το 2024 θεωρείται η χαμηλότερη των τελευταίων δέκα ετών.
Η μείωση των ημερών εργασίας προς το κράτος από το 2019 έως το 2024 κατά 6 ημέρες, από 181 σε 175 ημέρες.
Εάν ληφθεί υπόψη το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης, η Ημέρα Φορολογικής Ελευθερίας για το 2024 θα αναβληθεί κατά 5 ημέρες, στις 30 Ιουνίου.
Η Ελλάδα βρίσκεται στην 11η θέση μεταξύ των 27 κρατών μελών της ΕΕ όσον αφορά τη φορολογική επιβάρυνση, βελτιώνοντας τη θέση της κατά 10 θέσεις σε σύγκριση με το 2022.
Σύμφωνα με τα δεδομένα του ΟΟΣΑ για το 2023, η Ελλάδα εμφανίζεται χαμηλά στην ικανοποίηση των πολιτών από το σύστημα υγείας, ενώ βρίσκεται σε μέτρια θέση όσον αφορά το εκπαιδευτικό και το δικαστικό σύστημα.

Η μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης τα τελευταία χρόνια θεωρείται θετική κίνηση για την οικονομία, βελτιώνοντας την κατάσταση για τα νοικοκυριά και ενθαρρύνοντας νέες επενδύσεις και την απασχόληση.

Σύμφωνα με τον Γενικό Διευθυντή του ΚΕΦΙΜ, Νίκο Ρώμπαπα, η συνεχής μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης και η απλούστευση του φορολογικού συστήματος είναι απαραίτητες για τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και τη δικαιότερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

δειτε ακομα

δειτε ακομα