Υποβλήθηκε προς ψήφιση το νομοσχέδιο για την αποπληρωμή οφειλών στο Δημόσιο σε 72 και 120 δόσεις.

Η Ειδική Υπηρεσία Ενημέρωσης Κτηματολογίου (ΕΥΕΚ) ανακοίνωσε ότι ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) για τα υπόλοιπα ακίνητα θα ισχύει όπως έχει ήδη οριστεί για τα επόμενα έτη. Επιπλέον, τροποποιείται η παράγραφος 3 του άρθρου 54Α του Κώδικα Φορολογίας Διαδοχικών Περιουσιακών Στοιχείων (Κ.Φ.Δ.), και απαλείφονται οι περιπτώσεις που παρέχονταν πιστοποιητικά ΕΝ.Φ.Ι.Α. με παρακράτηση του τιμήματος από τον συμβολαιογράφο. Αυτές οι περιπτώσεις καθίστανται περιττές μετά την τροποποίηση της παραγράφου 1.

δειτε ακομα

δειτε ακομα