Καινοτομία στην Ελλάδα – Επιτροπή: Σημαντική αναγνώριση για τη χώρα.

Η Ελλάδα βρίσκεται σε καλό δρόμο στον χώρο της καινοτομίας, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση European Innovation Scoreboard (EIS) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έκθεση καταγράφει ότι η Ελλάδα σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση στον Συνολικό Δείκτη Καινοτομίας ανάμεσα στα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ για την περίοδο 2015-2022. Επιπλέον, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα έχουν βελτιώσει σημαντικά τις καινοτομίες προϊόντος, ενώ οι καινοτόμες επιχειρήσεις που συνεργάζονται με άλλες, η απασχόληση σε καινοτόμες επιχειρήσεις, οι πωλήσεις καινοτόμων προϊόντων και οι ΜμΕ με καινοτομίες επιχειρησιακών διαδικασιών έχουν αυξηθεί σημαντικά.

Σημαντικές δράσεις του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων έχουν συμβάλλει στη βελτίωση της Ελλάδας στον χώρο της έρευνας και καινοτομίας. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η δημιουργία του Elevate Greece, το οποίο αποτελεί το 1ο Εθνικό Μητρώο των Νεοφυών Επιχειρήσεων, και η μετεξέλιξή του σε Ανώνυμη Εταιρεία του Δημοσίου. Επιπλέον, έχει χρηματοδοτηθεί η ανάπτυξη και αξιοποίηση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας μέσω των Συνεργατικών Σχηματισμών Καινοτομίας (Innovation Clusters), με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ.

δειτε ακομα