Ηλεκτρονική Πλατφόρμα του e-ΕΦΚΑ: Ανοίξτε για Επιλογή Ασφαλιστικής Κατηγορίας

Η ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του e-ΕΦΚΑ τέθηκε σε λειτουργία στις 20 Δεκεμβρίου 2023. Μέσω αυτής, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες μπορούν τώρα να επιλέξουν ελεύθερα την ασφαλιστική κατηγορία για το νέο έτος 2024.

Η προθεσμία υποβολής της αίτησης-δήλωσης επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας είναι η 31η Ιανουαρίου 2024.

Για τους ασφαλισμένους που δεν υποβάλλουν αίτηση-δήλωση επιλογής/μεταβολής, θα παραμείνουν στην κατηγορία που είχαν καταταχθεί το προηγούμενο έτος.

Οι εργάτες γης μπορούν επίσης να επιλέξουν ελεύθερα την ασφαλιστική κατηγορία για το νέο έτος 2024 από την ηλεκτρονική υπηρεσία.

Οι ποσοστιαίες αλλαγές στα ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών κλάδων σύνταξης, υγειονομικής περίθαλψης, επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών των μη μισθωτών ασφαλισμένων προσαυξάνονται κατά 3,46% για το έτος 2024, σύμφωνα με διαπιστωτική πράξη του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Η επιλογή των ανώτερων ασφαλιστικών κατηγοριών οδηγεί επίσης σε υψηλότερες συνταξιοδοτικές παροχές.

δειτε ακομα

δειτε ακομα