Η υποβολή αίτησης για εισαγωγή στην Πυροσβεστική μέσω ηλεκτρονικού τρόπου – Η ανακοίνωση για το έτος 2023.

Η προκήρυξη περιλαμβάνει αναλυτικά τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες εισαγωγής στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, καθώς και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υποβολή της αίτησης. Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις και να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αναφέρεται στην προκήρυξη, για να είναι επιλέξιμοι για τον διαγωνισμό εισαγωγής.

Η Πυροσβεστική Ακαδημία αποτελεί τον θεσμό της εκπαίδευσης και κατάρτισης των Αξιωματικών και Πυροσβεστών του Πυροσβεστικού Σώματος. Η εισαγωγή νέων υποψηφίων είναι απαραίτητη για την ανανέωση του προσωπικού του Σώματος και την αποτελεσματική λειτουργία του.

δειτε ακομα

δειτε ακομα