Η κυβέρνηση σχεδιάζει νέες αλλαγές στο Airbnb

Η κυβέρνηση σκέφτεται νέα μέτρα για το Airbnb προκειμένου να βοηθήσει οικογένειες που ψάχνουν σπίτια σε προσιτές τιμές. Συγκεκριμένα, εξετάζονται φορολογικά κίνητρα για να διαθέσουν οι ιδιοκτήτες τα σπίτια τους για μακροχρόνια ενοικίαση αντί των βραχυχρόνων ενοικιάσεων στις πλατφόρμες.

Η υψηλή ζήτηση για Airbnb έχει μειώσει τα διαθέσιμα σπίτια για μακροχρόνια ενοικίαση, αυξάνοντας τα ενοίκια. Περίπου 700.000 κατοικίες δηλώνονται κενές, με τις προτάσεις της κυβέρνησης να επικεντρώνονται στη βελτίωση της κατάστασης.

Το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων αναμένεται να εφαρμοστεί από τις φετινές τουριστικές περιόδους. Το 2023 παρατηρήθηκε αύξηση στα έσοδα από βραχυχρόνιες ενοικιάσεις. Επίσης, θεσπίζονται νέα τέλη και κυρώσεις για τη μη συμμόρφωση με τις νέες απαιτήσεις.

δειτε ακομα

δειτε ακομα