Η αναβάθμιση της επενδυτικής βαθμίδας για την ελληνική οικονομία

Ο οίκος αξιολόγησης Fitch ανέβασε την επενδυτική βαθμίδα της Ελλάδας από ΒΒ+ σε BBB- με σταθερές προοπτικές. Αυτό είναι το τέταρτος αλλά και ο τρίτος μεγάλος αμερικανικός οίκος που λαμβάνει υπόψη του την ελληνική οικονομία.

Η αναβάθμιση αναμένεται να ενισχύσει την αγορά ελληνικών ομολόγων και να ενθαρρύνει την είσοδο θεσμικών επενδυτών, βοηθώντας την ελληνική κυβέρνηση και τις επιχειρήσεις να περιορίσουν το κόστος δανεισμού.

Οι βασικοί παράγοντες πίσω από την αναβάθμιση περιλαμβάνουν την ευνοϊκή δυναμική του χρέους, τη δέσμευση για δημοσιονομική προσαρμογή, την ανθεκτική ανάπτυξη και το βελτιωμένο τραπεζικό σύστημα.

Εκτός από τον οίκο αξιολόγησης Fitch, και τα χρηματιστήρια αναμένουν αναβαθμίσεις με την ανερχόμενη αναγνώριση της ελληνικής οικονομίας ως ώριμης αγοράς, προσελκύοντας περισσότερα επενδυτικά κεφάλαια.

Οι τράπεζες αναμένεται να μειώσουν το κόστος χρηματοδότησής τους κατά 30%-40%, ενώ οι μελλοντικές εκδόσεις MREL θα μειώσουν το κόστος επιτοκίου κατά 8 δισ. ευρώ και θα βελτιώσουν την ποιότητα των χαρτοφυλακίων των τίτλων των τραπεζών που συγκροτούνται από ομόλογα του ελληνικού δημοσίου.

δειτε ακομα

δειτε ακομα