Η απόφαση για τον κατώτατο μισθό δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ – Ποια είναι η κατάσταση;

Το υπουργείο Εργασίας δημοσίευσε στο ΦΕΚ την απόφαση για τον νέο κατώτατο μισθό που θα ισχύσει από την 1η Απριλίου. Οι εργαζόμενοι που αμείβονται με κατώτατο μισθό θα λάβουν τρεις μισθούς επιπλέον ετησίως μετά την αύξηση σε σχέση με τις αμοιβές του 2019. Ο νέος κατώτατος μισθός κυμαίνεται από 780 έως 1.014 ευρώ για όσους έχουν δικαίωμα προσαύξησης τριετιών. Ο νέος κατώτατος μισθός για 585.000 εργαζόμενους διαμορφώνεται στα 780 ευρώ από τα 713 ευρώ που είναι σήμερα και το νέο κατώτατο ημερομίσθιο στα 34,84 ευρώ από 31,85 ευρώ ημερησίως.

Η αύξηση του νέου κατώτατου μισθού αναλύεται ως εξής: σε σύνολο 2.416.207 απασχολούμενων υπαλλήλων και εργατοτεχνιτών, ποσοστό 24,24% αμείβεται με τον κατώτατο μισθό ή ημερομίσθιο. Επίσης, για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του κατώτατου μισθού οι ασφαλιστέες αποδοχές αυξάνονται κατά προσέγγιση κατά 140 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση. Η αύξηση του κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου σε ποσοστό 9,40%, ήτοι από 713€ σε 780€ και από 31,85€ σε 34,84€, με μέσο ποσοστό εισφορών 36,16%, επί 14 μήνες, οδηγεί σε ετήσια αύξηση των ασφαλιστέων αποδοχών κατά €1.Τα έσοδα των ανωτέρω φορέων αναμένεται να αυξηθούν κατά 475.865.600,00 ευρώ ετησίως, λόγω της αύξησης του επιδόματος ανεργίας και των επιδομάτων που συνδέονται με τον κατώτατο μισθό ή ημερομίσθιο. Εκτιμάται ότι η δαπάνη που θα προκληθεί στους προϋπολογισμούς των e-ΕΦΚΑ, ΕΟΠΥΥ και ΔΥΠΑ θα ανέλθει σε 143.881.100 ευρώ. Επιπλέον, η αύξηση των δαπανών των προγραμμάτων απασχόλησης που συνδέονται με τον κατώτατο μισθό ή ημερομίσθιο δεν μπορεί να υπολογιστεί εξαιτίας των πολλών παραμέτρων που επηρεάζουν τη δαπάνη αυτή.

δειτε ακομα