Έξι μήνες αναστολή πλειστηριασμών και κατασχέσεων για τους πυρόπληκτους[vid]

Ένοχοι φυσικοί και νομικοί πρόσωπα που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές που σημειώθηκαν από την 23η Ιουλίου έως και την 7η Σεπτεμβρίου 2023, στις περιοχές των Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Αττικής και Πελοποννήσου, απολαμβάνουν αναστολής για έξι μήνες στη διενέργεια πλειστηριασμών, κατασχέσεων, αποβολών και προσωπικών κρατήσεων, καθώς και στις προθεσμίες άσκησης ενδίκων μέσων και βοηθημάτων που αφορούν εκκρεμείς διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης.

Επιπλέον, οι επιχειρήσεις που έχουν πιστοποιηθεί ως πληγείσες από βεβαίωση της Περιφέρειας και εντάσσονται στο πλαίσιο της κρατικής αρωγής προς πληττόμενες επιχειρήσεις, καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που έχουν υποστεί ζημίες στις κατοικίες τους και εντάσσονται στο σχήμα παροχής στεγαστικής συνδρομής και αποζημίωσης οικοσκευής, είναι δικαιούχοι της αναστολής.

Η αναστολή ισχύει σε συγκεκριμένες περιοχές και συγκεκριμένες ημερομηνίες, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Με αυτό το μέτρο δίνεται στους πυρόπληκτους ένα περιθώριο για να αναρρώσουν από τις ζημίες που υπέστησαν και να ανακτήσουν τις οικονομικές τους δυνατότητες.

δειτε ακομα