Εurostat: Οι Έλληνες είχαν τη δεύτερη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη το 2023

Οι Έλληνες πολίτες παρέμειναν στον «πάτο» των μισθών στην Ευρώπη το 2023, με τον πληθωρισμό να μειώνει τα εισοδήματά τους σε χαμηλά επίπεδα.

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat που δημοσιεύτηκαν, η Ελλάδα βρέθηκε δεύτερη από το τέλος σε 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την αγοραστική δύναμη ανά κεφαλή.

Η Βουλγαρία κατείχε την τελευταία θέση στον δείκτη του ΑΕΠ ανά κεφαλή, ενώ η Ελλάδα ακολουθούσε αμέσως μετά.

Το 2023 παρατηρήθηκαν μεγάλες διαφορές στην αγοραστική δύναμη μεταξύ των χωρών της ΕΕ, με τη Βουλγαρία, την Ελλάδα και τη Λετονία να έχουν τα χαμηλότερα επίπεδα.

Αντίθετα, το Λουξεμβούργο και η Ιρλανδία ξεχώρισαν με τα υψηλότερα επίπεδα αγοραστικής δύναμης.

Μισθοί και κέρδη

Οι πραγματικοί μισθοί στην Ελλάδα μειώθηκαν ελάχιστα το 2023, ενώ τα εταιρικά κέρδη αυξήθηκαν σημαντικά, σύμφωνα με έκθεση του ΕΤUC.

Το 2022, ο πληθωρισμός είχε προκαλέσει απώλεια πάνω από 9,2% της πραγματικής αξίας των μισθών των Ελλήνων, ενώ τα κέρδη των ελληνικών επιχειρήσεων αυξήθηκαν σημαντικά.

δειτε ακομα

δειτε ακομα