Εurostat: 21% της Ε.Ε. και 26% της Ελλάδας στο όριο της φτώχειας το 2023

Τα ποσοστά των ατόμων που κινδυνεύουν από φτώχεια διέφεραν στην Ε.Ε. το 2023.

Ένας στους τέσσερις στην Ελλάδα και δύο στους δέκα στην Ε.Ε. ζουν σε κίνδυνο φτώχειας, σύμφωνα με την Eurostat.

Συγκεκριμένα, το 2023, 21% του πληθυσμού της Ε.Ε. (94,6 εκατ. άτομα) ήταν σε κίνδυνο φτώχειας. Αυτό σημαίνει ότι αντιμετώπιζαν φτώχεια, υλική ή/και κοινωνική στέρηση, ή εργασία με χαμηλή ένταση.

Το 2023, η Ελλάδα είχε 26% κίνδυνο φτώχειας, με τις υψηλότερες τιμές σε Ρουμανία (32%), Βουλγαρία (30%), Ισπανία (27%) και Ελλάδα (26%). Χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν σε Τσεχία (12%), Σλοβενία (14%), Φινλανδία και Πολωνία (αμφότερες πάνω από 16%).

δειτε ακομα

δειτε ακομα