Επιστροφή εισφορών ύψους 6,6 εκατ.σε χιλιάδες επαγγελματίες 11.377,65 ευρώ το ανώτατο επιστρεφόμενο ποσό

Επιστροφή εισφορών 6,6 εκατ. σε χιλιάδες επαγγελματίες, με 11.377,65 ευρώ το ανώτατο επιστρεφόμενο ποσό

Την Παρασκευή 01 Δεκεμβρίου 2023, πραγματοποιείται η τέταρτη καταβολή 6.643.246,21 ευρώ για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών για τα έτη 2019 και 2020 σε χιλιάδες επαγγελματίες, όπως δικηγόρους και μηχανικούς. Το ανώτατο επιστρεφόμενο ποσό στους τραπεζικούς λογαριασμούς 2.606 δικαιούχων ανέρχεται σε 11.377,65 ευρώ. Οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν την επεξεργασία αιτήσεων και υπενθυμίζεται η παράταση λειτουργίας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέχρι τις 30.09.2024.

δειτε ακομα

δειτε ακομα