Ένας στις τέσσερις επιχειρήσεις χρωστά στην εφορία – Λιγότερες οφειλές σε Δημόσιο και τράπεζες

Τα καλά νέα είναι ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις με χρέη μειώθηκαν το 2023 σε σχέση με πέρυσι. Ωστόσο, ο αριθμός τους παραμένει υψηλός. Τα στοιχεία από την Ετήσια Έκθεση για το ελληνικό εμπόριο αποκαλύπτουν πράγματα που θα ληφθούν υπόψη κατά την αναθεώρηση της στρατηγικής για τη διαχείριση του Ιδιωτικού Χρέους.

Σε σχέση με τα χρέη στην εφορία, το ποσοστό επιχειρήσεων με αυτού του είδους οφειλές μειώθηκε στο Α’ εξάμηνο του 2023 σε 24%, σε σχέση με το 28% του 2022, επιστρέφοντας στα επίπεδα του 2019. Παρόμοια μείωση παρατηρείται και στις οφειλές των επιχειρήσεων προς τα ασφαλιστικά ταμεία, που μειώθηκαν από 20% στο Α’ εξάμηνο του 2022 σε 15% το 2023.

Ωστόσο, ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι οι οφειλές των επιχειρήσεων προς τους προμηθευτές τους παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, αν και καταγράφεται μικρή μείωση στο 19% το 2023, έναντι 21% του 2022, υπερβαίνοντας τα επίπεδα πριν την κρίση.

Η πρόσβαση στην τραπεζική χρηματοδότηση συνδέεται επίσης με την ευρύτερη οικονομική εξέλιξη. Το ποσοστό επιχειρήσεων με ανοιχτά επαγγελματικά δάνεια μειώθηκε σημαντικά στο 15% το Α’ εξάμηνο του 2023, σε σχέση με το 26% του 2022, αντιμετωπίζοντας το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών.

Η αύξηση των επιτοκίων αύξησε σημαντικά το κόστος του δανεισμού

Οι αυξήσεις στα επιτόκια σημαντικά επηρέασαν το κόστος του δανεισμού, με το μέσο επιτόκιο επιχειρηματικών δανείων έως 250.000 ευρώ να αυξάνεται από 4,5% τον Ιούνιο του 2022 σε 5,79% τον Νοέμβριο του 2023.

Αυτή η αύξηση αντιστοιχεί με την τάση της επιχειρηματικής χρηματοδότησης, με το ποσοστό των επιχειρήσεων με δάνεια να μειώνεται λόγω του περιορισμού της χρηματοδότησης.

Ωστόσο, παρατηρείται σημαντική μείωση στη συνεισφορά από προγράμματα χρηματοδότησης και αύξηση στην αναζήτηση εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης από τις επιχειρήσεις.

Τέλος, τα ίδια κεφάλαια παραμένουν η κύρια πηγή χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις, ενώ παρατηρείται μείωση στη χρηματοδότηση από συγγενικά πρόσωπα και προσωπικά κεφάλαια για τον τομέα του εμπορίου.

δειτε ακομα

δειτε ακομα