ΕΛΣΤΑΤ: Ανάπτυξη 2,1% είχε η χώρα το γ’ τρίμηνο του τρέχοντος έτους

Αύξηση 2,1% καταγράφηκε στο ΑΕΠ κατά το γ’ τρίμηνο του τρέχοντος έτους σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, ενώ μεταξύ γ’ και β’ τριμήνου υπήρξε οριακή αύξηση κατά 0,02%

Το α’ τρίμηνο είχε καταγραφεί αύξηση 1,9% σε ετήσια σύγκριση και 0,1% σε τριμηνιαία σύγκριση, και το β’ τρίμηνο κατέγραψε αύξηση 2,6% και 1,1% αντίστοιχα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τους τριμηνιαίους εθνικούς λογαριασμούς, η αύξηση κατά 2,1% οφείλεται σε διάφορες μεταβολές:

  • Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε κατά 1% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.
  • Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 4,9% σε σχέση με το 3ο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.
  • Οι ιδιωτικές επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 4,9%.
  • Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 1% (οι εξαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 1,1%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 2,9%).
  • Οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 2,9% (οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 3,4% και οι εισαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 0,8%).

Επίσης, μεταξύ γ’ και β’ τριμήνου του τρέχοντος έτους παρατηρήθηκαν οι εξής μεταβολές:

  • Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη μειώθηκε κατά 0,5%.
  • Οι ιδιωτικές επενδύσεις μειώθηκαν κατά 1,8%.
  • Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 0,7% (οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 0,3%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 0,8%).
  • Οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 2% (οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 3,1%, ενώ οι εισαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 2,1%).

δειτε ακομα

δειτε ακομα