Εφορία: Πώς να μειώσετε τον φόρο εισοδήματος

Οι φορολογικοί κωδικοί του Ε1 κρύβουν φοροελαφρύνσεις και απαλλαγές. Η σωστή συμπλήρωση των κωδικών μπορεί να μειώσει το φόρο εισοδήματος, μέχρι τη μηδένισή του ακόμα και την επιστροφή φόρου. Για να συμβεί αυτό, πρέπει να επωφεληθείτε από τις εκπτώσεις φόρου και να συμπληρώσετε τους σχετικούς κωδικούς στη φορολογική σας δήλωση.

Οι κωδικοί που προκαλούν μειώσεις:

  1. Οι εισφορές ασφαλίστρων που πληρώθηκαν το 2022 από τους μισθωτούς σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, υποχρεωτικής ασφάλισης, για να εξαγοράσετε ένα χρονικό διάστημα ασφάλισης, όπως χρόνος στρατού, μειώνουν το φορολογητέο εισόδημα απ

δειτε ακομα