Εφαρμογή των τριετιών στους εργαζόμενους

Οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα μπορεί να δουν αύξηση έως και 30% στους μισθούς τους αποκλειστικά από τις τριετίες, ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε άλλες αυξήσεις που μπορεί να ανακοινώσει η κυβέρνηση στις κατώτατες αποδοχές. Από τον επόμενο Ιανουάριο, οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα θα έχουν δικαίωμα σε αυξήσεις μισθών ή ημερομισθίων βάσει της προϋπηρεσίας τους, συμπεριλαμβανομένων όσων αφορούν το επίδομα τριετίας. Ως προϋπόθεση για την απόκτηση του επιδόματος τριετίας θα είναι η συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου προϋπηρεσίας.

Μισθωτοί

Δικαίωμα σε αύξηση 10% για κάθε τριετία προϋπηρεσίας, με έως και 30% για προϋπηρεσία ανωτέρα των εννέα ετών.

Εργατοτεχνίτες

Δικαίωμα σε προσαύξηση 5% για κάθε τριετία προϋπηρεσίας, με έως και 30% για προϋπηρεσία ανωτέρα των 18 ετών.

Μερική απασχόληση

Ο χρόνος εργασίας με μερική απασχόληση λαμβάνεται υπόψη ως προϋπηρεσία με τον ίδιο τρόπο που υπολογίζεται για εργαζόμενο πλήρους απασχόλησης. Το όφελος που προκύπτει για τους εργαζόμενους από το ξεπάγωμα των τριετιών ξεκινά από 1092 ευρώ και μπορεί να φτάσει τις 3.276 ευρώ ετησίως.

δειτε ακομα

δειτε ακομα