ΕΕ: Νέοι κανόνες για γρήγορες πληρωμές – Πρέπει να ολοληρώνονται εντός 10 δευτερολέπτων

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ανακοίνωσε σήμερα κανονισμό που καθιστά τις άμεσες πληρωμές σε ευρώ πλήρως διαθέσιμες σε καταναλωτές και επιχειρήσεις σε ΕΕ και ΕΟΧ χώρες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κομισιόν, οι νέοι κανόνες θα ενισχύσουν την αυτονομία του ευρωπαϊκού οικονομικού και χρηματοπιστωτικού τομέα, μειώνοντας την εξάρτηση από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και υποδομές τρίτων χωρών.

Η βελτίωση των ταμειακών ροών θα φέρει οφέλη για πολίτες και επιχειρήσεις, διευκολύνοντας καινοτόμες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας.

Ο νέος κανονισμός επιτρέπει στους πολίτες μεταφορά χρημάτων εντός 10 δευτερολέπτων οποιαδήποτε στιγμή, ακόμη και εκτός εργάσιμων ωρών, εντός ΕΕ (λαμβάνοντας υπόψη τους διαφορετικούς τομείς ζώνης του ευρώ).

Οι παροχείς πληρωμών, όπως οι τράπεζες, θα πρέπει να προσφέρουν υπηρεσία άμεσων πληρωμών σε ευρώ, με συνήθεις χρεώσεις. Ο κανονισμός θα εφαρμοστεί μετά από μεταβατική περίοδο.

Οι νέοι κανόνες επίσης επιβάλλουν επαλήθευση IBAN και ονόματος δικαιούχου από τους παροχείς, προλαμβάνοντας λάθη ή απάτες πριν από μια συναλλαγή.

Η πρωτοβουλία αυτή συμβάλλει στην ένωση κεφαλαιαγορών.

δειτε ακομα

δειτε ακομα