Δώρο Πάσχα 2023: Πότε εισέρχεται στον ιδιωτικό τομέα;

Πλησιάζει η ημερομηνία καταβολής του δώρου Πάσχα 2023 για τους εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα. Όλοι οι μισθωτοί με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, που εργάστηκαν από την 1η Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου, δικαιούνται να λάβουν το δώρο. Το δώρο Πάσχα 2023 πρέπει να καταβληθεί σε όλους τους εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα έως και τη Μεγάλη Τετάρτη, που φέτος πέφτει στις 12 Απριλίου. Ο εργοδότης μπορεί να καταβάλει το δώρο νωρίτερα από την ημερομηνία αυτή, εάν το επιθυμεί. Το δώρο αντιστοιχεί σε μισό μηνιαίο μισθό ή 15 ημερομίσθια και πρέπει να καταβληθεί μόνο σε χρήμα. Οι εργοδότες που δεν καταβάλλουν το δώρο εντός της προθεσμίας επιβάλλονται ποινές και οι Κοινωνικοί Επιθεωρητές Εργασίας του Σ.ΕΠ.Ε έχουν υποχρέωση να επεμβαίνουν άμεσα.

Οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα δικαιούνται να λάβουν το δώρο Πάσχα 2023, το οποίο πρέπει να καταβληθεί έως και τη Μεγάλη Τετάρτη. Η προθεσμία αυτή αντιστοιχεί στις 12 Απριλίου του τρέχοντος έτους και ο εργοδότης μπορεί να καταβάλει το δώρο νωρίτερα, εάν το επιθυμεί. Το δώρο αντιστοιχεί σε μισό μηνιαίο μισθό ή 15 ημερομίσθια και πρέπει να καταβληθεί μόνο σε χρήμα. Οι εργοδότες που δεν καταβάλλουν το δώρο εντός της προθεσμίας επιβάλλονται ποινές και οι Κοινωνικοί Επιθεωρητές Εργασίας του Σ.ΕΠ.Ε έχουν υποχρέωση να επεμβαίνουν άμεσα. Οι δικαιούχοι του δώρου είναι όλοι οι μισθωτοί με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, που εργάστηκαν από την 1η Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου.

Οι εργοδότες που δεν καταβάλλουν το δώρο εντός της προθεσμίας επιβάλλονται ποινές. Οι Κοινωνικοί Επιθεωρητές Εργασίας του Σ.ΕΠ.Ε έχουν υποχρέωση να επεμβαίνουν άμεσα σε κάθε περίπτωση μη καταβολής του δώρου μέσα στην προθεσμία. Το δώρο Πάσχα 2023 αντιστοιχεί σε μισό μηνιαίο μισθό ή 15 ημερομίσθια και πρέπει να καταβληθεί μόνο σε χρήμα. Οι δικαιούχοι του δώρου είναιΗ επιβολή κυρώσεων είναι απαραίτητη στην περίπτωση που το δώρο του Πάσχα δεν καταβληθεί έγκαιρα. Σε αυτήν την περίπτωση, οι εργαζόμενοι ή τα σωματεία τους έχουν το δικαίωμα να καταθέσουν μηνυτήρια αναφορά στην Επιθεώρηση Εργασίας. Η μηνυτήρια αναφορά πρέπει να διαβιβαστεί στον εισαγγελέα για την άσκηση ατομικής δίωξης εναντίον του εργοδότη και στο αστυνομικό τμήμα για την κίνηση της αυτόφωρης διαδικασίας.

Επιπλέον, οι εργαζόμενοι ή τα σωματεία τους έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν μήνυση απευθείας στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα και να ζητήσουν την εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας. Αυτό επιτρέπει στους εργαζόμενους να λάβουν γρήγορα μέτρα κατά του εργοδότη που δεν έχει καταβάλει το δώρο του Πάσχα στην προβλεπόμενη περίοδο.

δειτε ακομα