Δημόσιοι υπάλληλοι: Ποιοι θα έχουν αυξήσεις στους μισθούς

Έρχονται αυξήσεις στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων που έχουν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης αλλά συνεχίζουν να εργάζονται, σύμφωνα με νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή από το Υπουργείο Οικονομικών.

Πιο συγκεκριμένα, οι δημόσιοι υπάλληλοι που απασχολούνται με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και έχουν υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης, θα διατηρούν το μισθολογικό κλιμάκιο που είχαν μέχρι την υποβολή της αίτησης, χωρίς να επιστρέφουν στο εισαγωγικό κλιμάκιο όπως ήταν προηγουμένως προβλεπόταν.

Δημόσιοι υπάλληλοι που συνεχίζουν μετά την αίτηση συνταξιοδότησης

Ειδικά, οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που συνεχίζουν να εργάζονται μετά την υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης διατηρούν το μισθολογικό κλιμάκιο που είχαν πριν την υποβολή της αίτησης και δεν έχουν μισθολογική προαγωγή μέχρι να λυθεί η εργασιακή τους σχέση.

Για πληροφορίες σχετικά με τη μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων απαιτείται συγκεκριμένος χρόνος υπηρεσίας σε κάθε μισθολογικό κλιμάκιο, ανάλογα με την κατηγορία τους.

δειτε ακομα

δειτε ακομα