Πριμ παραγωγικότητας στο Δημόσιο: Ποιοί είναι οι δικαιούχοι και πώς υπολογίζεται

Ο δρόμος ανοίγει για την καταβολή του πριμ παραγωγικότητας σε υπαλλήλους στον δημόσιο τομέα. Ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης παρουσίασαν τα κριτήρια απονομής και τον τρόπο υπολογισμού του συστήματος κινήτρων και ανταμοιβής υπαλλήλων στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

Το μέτρο ισχύει για υπαλλήλους που αναλαμβάνουν την υλοποίηση συγκεκριμένων στόχων των Ετήσιων Σχεδίων Δράσης των υπουργείων και για 6.000 υπαλλήλους που συμμετέχουν άμεσα στην υλοποίηση έργων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Η κατανομή του ποσού για την ανταμοιβή των υπαλλήλων κάθε υπουργείου και εποπτευόμενου φορέα συνδέεται με την ολοκλήρωση τουλάχιστον 12 από τα 20 έργα που έχουν καθοριστεί με Πράξη του υπουργικού συμβουλίου (ΠΥΣ).

Πώς υπολογίζεται το πριμ στο Δημόσιο

Για τον υπολογισμό του πριμ λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός δυσκολίας των επιτευχθέντων έργων προς το βαθμό δυσκολίας των επιτευχθέντων έργων όλων των υπουργείων, όπως ομαδοποιούνται από τη γενική γραμματεία Συντονισμού. Κατόπιν υπολογίζεται ο μέγιστος αριθμός των υπαλλήλων (ΜΑΥ) του εκάστοτε φορέα ευθύνης, που δύνανται να λάβουν ανταμοιβή.

Η ανταμοιβή βάσει του βαθμού δυσκολίας του εκάστοτε έργου επιμερίζεται με απόφαση του αρμόδιου υπουργο

δειτε ακομα