Δημόσιο χρέος: Μειώθηκε το α΄τρίμηνο του 2024

Στις αγορές χθες το Δημόσιο με εξάμηνα Έντοκα Γραμμάτια

Λοιπόν, το δημόσιο χρέος της χώρας μειώθηκε λίγο στα 405,5 δισ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του έτους, από 406,5 δισ. ευρώ που ήταν πέρσι.

Επίσης, τα ταμειακά διαθέσιμα του ελληνικού Δημοσίου μειώθηκαν στα 19,4 δισ. ευρώ από 21,2 δισ. ευρώ.

Για το σύνολο του χρέους, μόνο το 26% μπορεί να πωληθεί στη δευτερογενή αγορά, ενώ το 74% αφορά σε διακρατικά δάνεια.

Παρόλα αυτά, το ελληνικό Δημόσιο θα πραγματοποιήσει δημοπρασία την ερχόμενη Τετάρτη, επανεκδίδοντας ομόλογο.

Παράλληλα, στις 29/05, είναι προγραμματισμένη δημοπρασία εντόκων γραμματίων 26 εβδομάδων (εξάμηνης διάρκειας).

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Fitch θα επαναξιολογήσει την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας στο τέλος του μήνα.

Αν και η Fitch έχει ταξινομήσει την ικανότητα στην κατηγορία ΒΒΒ–, εκτιμά ότι οι προοπτικές είναι «σταθερές».

δειτε ακομα

δειτε ακομα