Απόφαση για φύτευση σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θόδωρος Σκυλακάκης, υπέγραψε απόφαση για τη φύτευση σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς. Ορίζονται οι όροι και οι παράμετροι της φύτευσης στις περιμετρικές ζώνες και μέσα στους σταθμούς.

Μεταξύ των παραμέτρων περιλαμβάνονται τα χαρακτηριστικά των φυτών, οι αποστάσεις από τα στοιχεία της εγκατάστασης, η διαδικασία έγκρισης και ελέγχου και οι κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης.

Ορίζεται ότι οι ζώνες φύτευσης πρέπει να έχουν ελάχιστο πλάτος 10 μ. για μεγάλα έργα, 8 μ. για μεσαία και 5 μ. για μικρά. Εάν το έργο είναι άνω των 70 στρεμμάτων, απαιτείται επιπλέον εσωτερική φύτευση του 5% της έκτασης.

Η εγκατάσταση και η συντήρηση της βλάστησης καθορίζεται ως υποχρέωση του φορέα του έργου. Η φυτοτεχνική μελέτη είναι απαραίτητη για την κάθε εγκατάσταση.

Σύμφωνα με τον υπουργό, οι νέοι κανονισμοί βελτιώνουν την ενσωμάτωση των φωτοβολταϊκών σταθμών στο περιβάλλον και την αποδοχή τους από την τοπική κοινότητα.

δειτε ακομα

δειτε ακομα