Ανασφάλιστα και χωρίς ΚΤΕΟ ΙΧ – Πρόστιμα που πονάνε έως 10.000 ευρώ

Οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων που έχουν λείψεις στην ασφάλιση, στο ΚΤΕΟ ή στα τέλη κυκλοφορίας των οχημάτων τους πρέπει να τα βάλουν σε τάξη. Μια νέα νομοθεσία επιβάλλει αυστηρότερους ελέγχους με ηλεκτρονικές διασταυρώσεις για τα ανασφάλιστα οχήματα και εκείνα που δεν έχουν εξοφληθεί τα τέλη τους, καθώς και νέες κυρώσεις για όλα αυτά.

Τα πρόστιμα

• Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται οχήματος εκτός λειτουργίας ή διαγραμμένο επιβάλλεται πρόστιμο 10.000 ευρώ, μαζί με τα τέλη κυκλοφορίας για το συγκεκριμένο έτος.

• Εάν βρεθεί σε κυκλοφορία όχημα που έχει δηλωθεί ως εκτός λειτουργίας ή αντιλαμβάνεται διαφορετικά από τον τόπο που δηλώθηκε, τότε ανακλείται η λήξη της εκτός λειτουργίας κατάστασης και επιβάλλεται πρόστιμο 10.000 ευρώ από την ΑΑΔΕ μαζί με τα τέλη κυκλοφορίας και το πρόστιμο για μη πληρωμή.

Σημαντικό να σημειωθεί ότι ο έλεγχος γίνεται μετά από εντολή ελέγχου ή μέσω ηλεκτρονικών διασταυρώσεων από την ΑΑΔΕ, συγκεντρώνοντας πληροφορίες από τις αυτοκινητόδρομους και μέσω μιας ειδικής εφαρμογής κινητών τηλεφώνων που σαρώνει τις πινακίδες.

• Εάν επαναληφθεί η παράβαση εντός πέντε ετών, το πρόστιμο τριπλασιάζεται και αφαιρείται για τρία χρόνια η άδεια οδήγησης του ιδιοκτήτη ή κατόχου του οχήματος.

Παράλληλα, αλλάζουν οι διαδικασίες για την αδράνεια και την διαγραφή των οχημάτων από τα μητρώα.

Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, τα οχήματα που δεν έχουν ασφάλιση, ΚΤΕΟ και τέλη κυκλοφορίας εδώ και επτά χρόνια τίθενται σε προσωρινή αδράνεια. Οι ιδιοκτήτες ειδοποιούνται και καλούνται είτε να απενεργοποιήσουν οριστικά τα οχήματα και να τα διαγράψουν από τα μητρώα, είτε να δηλώσουν ότι είναι εκτός λειτουργίας, είτε αν κάνουν τα απαραίτητα βήματα, να τα επαναφέρουν στην κυκλοφορία.

Ο ιδιοκτήτης μπορεί να υποβάλει ένσταση εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την επιβολή του προστίμου. Η ένσταση εξετάζεται από την αρμόδια αρχή εντός τριάντα εργάσιμων ημερών.

Εάν αποδεχτείτε την ένσταση, τα πρόστιμα διαγράφονται. Αν εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την ειδοποίηση της επιβολής του προστίμου ή της απόρριψης της ένστασης ο ιδιοκτήτης συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του, τότε τα πρόστιμα διαγράφονται.

Να σημειωθεί ότι μετά την διαπίστωση παράβασης γίνεται νέος ηλεκτρονικός έλεγχος εντός τριών έως δώδεκα μηνών από την επιβολή του προστίμου. Αν διαπιστωθεί ότι ο ιδιοκτήτης δεν συμμορφώθηκε μέχρι τον νέο έλεγχο, τότε αφαιρείται η άδεια κυκλοφορίας και οι πινακίδες του οχήματος, οι οποίες επιστρέφονται μόνο με την προσκόμιση της ασφάλισης ή της βεβαίωσης μη οφειλής των τελών, καθώς και της απόδειξης πληρωμής του προστίμου.

δειτε ακομα

δειτε ακομα