Στα εκτός σπιτιού καφέ, οι αυξήσεις των τιμών αποτελούν ένα φρένο για την ακρίβεια.

ύουσα παράδοση για τους Έλληνες καταναλωτές, ωστόσο η πληθωριστική κρίση, οι ανατιμήσεις και η γενικότερη ακρίβεια έχουν περιορίσει την εκτός σπιτιού κατανάλωση καφέ. Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε η Κάπα Research για λογαριασμό της Ελληνικής Ένωσης Καφέ, περισσότεροι από τους μισούς καταναλωτές καφέ έχουν περιορίσει τις εξόδους τους εξαιτίας του γενικότερου κλίματος ανατιμήσεων στην αγορά. Επίσης, το συνολικό ποσοστό εκείνων που απαντούν ότι η τιμή του καφέ έχει αυξηθεί είναι 93%. Ωστόσο, περίπου 7 στους 10 ερωτηθέντες απαντούν αρνητικά στο ερώτημα για το εάν θα έπρεπε να υπάρχει Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στον καφέ, με το 80% να δηλώνει ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχει.

Από την έρευνα αναδεικνύεται η άρρηκτη σχέση του Έλληνα καταναλωτή με τον καφέ. Η κατανάλωση καφέ είναι μια ισούτσα παράδοση για τους Έλληνες καταναλωτές. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ελληνικής Ένωσης Καφέ, Γιάννο Μπενόπουλο, το συγκεκριμένο φορολογικό μέτρο επιβαρύνει το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων αλλά και την τιμή του καφέ που αγοράζει ο καταναλωτής με ποσό που υπερβαίνει τα 140 εκατ. ευρώ ετησίως.Σύμφωνα με μια ποσοτική έρευνα που διενήργησε η Κάπα Research για την Ελληνική Ένωση Καφέ, το 95% των Ελλήνων αγοράζουν καφέ και περίπου 8 στους 10 ερωτηθέντες πίνουν καθημερινά καφέ, ενώ το 50% αυτών θα καταναλώσουν πάνω από έναν καφέ την ημέρα. Για το 75% των ερωτηθέντων, η συνήθεια του καφέ είναι σταθερή και δεν υποκαθίσταται με την κατανάλωση άλλου ροφήματος. Επιπλέον, το 53% των ερωτηθέντων δεν έχει σκεφτεί ποτέ να κόψει τον καφέ.

Για το 38% εκείνων που πίνουν καφέ, ο περιορισμός της κατανάλωσής του στο σπίτι, στη δουλειά ή και εκτός σπιτιού, είτε για οικονομικούς λόγους, είτε για άλλα αίτια, θα σήμαινε αυτομάτως και τον περιορισμό των κοινωνικών τους συναναστροφών. Ωστόσο, ένα ποσοστό 17% θα κόψει τον καφέ για λόγους υγείας, το 14% για οικονομικούς λόγους και ένα 13% επειδή ο καφές τους προκαλεί αϋπνία.

Σχετικά με τα είδη καφέ που προτιμούν οι καταναλωτές, ο αλεσμένος καταλαμβάνει το 78% των πωλήσεων, ενώ ένα ποσοστό 18% αντιστοιχεί σε πωλήσεις κάψουλας. Ο ελληνικός καφές κυριαρχεί στις πωλήσεις στα σούπερ μάρκετ, ενώ ο εσπρέσο καταναλώνεται πρώτος με διαφορά στον τομέα της εστίασης. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 1.003 ατόμων σε 13 περιφέρειες της Ελλάδας.

δειτε ακομα