Αγροτικό πετρέλαιο: Προκαταβολή του Φόρου Κατανάλωσης στους αγρότες στις 1η Απριλίου

Στις 1η Απριλίου προβλέπεται να λάβουν οι αγρότες προκαταβολή για την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο. Από το επόμενο έτος, θα εφαρμοστεί μόνιμος μηχανισμός επιστροφής, λαμβάνοντας υπόψιν τις πραγματικές ποσότητες πετρελαίου που χρησιμοποιούν οι αγρότες.

Η επιδότηση της ποσότητας πετρελαίου θα γίνεται βάσει στρεμμάτων και είδους καλλιέργειας, όπως προβλέπεται από την τροπολογία που έχει υποβληθεί. Υπάρχουν στρεμματικά όρια ανάλογα με το είδος καλλιέργειας, καθορίζοντας την ανώτατη ποσότητα και επιστρέφοντας φέτος το 50% του φόρου.

Η προκαταβολή έχει προϋπολογιστεί περίπου στα 40 εκατομμύρια ευρώ και το υπόλοιπο 50% θα εξοφληθεί προς το τέλος της χρονιάς, περίπου το Νοέμβριο.

Αλλαγές από το 2025

Από το 2025 θα υπάρχει πάλι καθορισμός ανώτατης ποσότητας πετρελαίου βάσει καλλιεργειών και στρεμμάτων, με επιστροφή του 100% του φόρου. Το 100% αυτό θα επιστρέφεται μετά την υποβολή ηλεκτρονικών τιμολογίων αγοράς, αποδεικνύοντας την πραγματική χρήση αγροτικού πετρελαίου.

Αυτές οι αλλαγές αναμένεται να δώσουν ακόμη περισσότερο κίνητρο στους αγρότες για τη συμμόρφωσή τους και τη σωστή χρήση του αγροτικού πετρελαίου.

δειτε ακομα

δειτε ακομα