Ανάκαμψη στην αγορά εργασίας με ενορχηστρωμένες μεταρρυθμίσεις – Προκλήσεις και ρόλος των αλλοδαπών

Το Παρατηρητήριο Μεταρρυθμίσεων του ΚΕΠΕ επισημαίνει την μεγάλη πρόοδο που έχει σημειωθεί στην αγορά εργασίας της Ελλάδας μετά από σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Παρόλα αυτά, η ανεργία παραμένει ένα σοβαρό πρόβλημα, ειδικά για ομάδες όπως οι γυναίκες, οι νέοι (15-24 ετών) και οι αλλοδαποί.

Σύμφωνα με το ΚΕΠΕ, η αγορά εργασίας στην Ελλάδα βελτιώνεται σε συνεχή βάση παρά τις δυσκολίες που προκάλεσε η πανδημία. Αυτό οφείλεται στις παρεμβάσεις που υποστηρίζουν και διευκολύνουν τις θετικές τάσεις λόγω της οικονομικής ανάπτυξης.

Παρά την πρόοδο, το ΚΕΠΕ εντοπίζει αρκετές προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν, όπως η ανεπάρκεια δεξιοτήτων, οι χαμηλοί μισθοί, η αδήλωτη εργασία, η ανασφάλεια στις ευέλικτες μορφές απασχόλησης και η φυγή εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού στο εξωτερικό.

Το ΚΕΠΕ καλεί την κυβέρνηση να παρέχει κίνητρα για την εύρεση εργασίας από τους μη ενεργούς οικονομικά πολίτες, να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, να αυξήσει τη συμμετοχή στην αγορά για τις γυναίκες και να υποστηρίξει το ανθρώπινο δυναμικό προκειμένου να αποφευχθεί η απαξίωση και να ενθαρρυνθεί η ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Οι προαναφερθείσες στρατηγικές απαιτούν στήριξη από την κυβέρνηση, όπως τη χρηματοδότηση προγραμμάτων φροντίδας παιδιών και την ευαισθητοποίηση για τη διαφορετικότητα στους χώρους εργασίας.

δειτε ακομα

δειτε ακομα