ΑΑΔΕ: Παροχή υπηρεσιών σε υποψήφιους βουλευτές από απόσταση στις 25 Ιουνίου

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων παρέχει τη δυνατότητα εξ αποστάσεως εξυπηρέτησης των υποψηφίων βουλευτών και των συνδυασμών για την χορήγηση ΑΦΜ και τη διόρθωση στοιχείων μητρώου μέσω της ψηφιακής υποβολής αιτημάτων τους.

Πιο συγκεκριμένα, οι ενδιαφερόμενοι θα απευθύνονται στην υπηρεσία myAADElive στο email: [email protected] για να υποβάλουν τη δήλωση Δ210 ή Δ211 για τη διεκπεραίωση των αιτημάτων τους.

Επιπλέον, η ΑΑΔΕ προχωρά σε ριζικό λίφτινγκ στα πληροφοριακά συστήματα των Τaxis, Taxisnet και Elenxis, με την πλήρη καταγραφή του εισοδηματικού και περιουσιακού προφίλ των φορολογουμένων, τη διεύρυνση και αξιοποίηση στοιχείων και δεδομένων, την παρακολούθηση της φορολογικής συμμόρφωσης και τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται στους φορολογούμενους.

Μέσω του έργου «Ανάπτυξη νέου ενοποιημένου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Φορολογίας της ΑΑΔΕ (TAXIS – TAXISNET- ELENXIS)» θα επιτευχθεί η ενσωμάτωση και αξιοποίηση υφιστάμενων εφαρμογών και υπηρεσιών, όπως το EISPRAXIS, myDATA, myPROPERTY, μητρώο πλοίων, κ.λπ.

Η προαναφερθείσα ενέργεια αποσκοπεί στη βελτίωση της ενημέρωσης των φορολογουμένων και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και της μη φορολογικής συμμόρφωσης.

δειτε ακομα