ΑΑΔΕ: 423.000 αυτόματες εκκαθαρίσεις φορολογικών δηλώσεων

Έγινε η διαδικασία οριστικοποίησης των προσυμπληρωμένων δηλώσεων και έγινε η έκδοση των σχετικών εκκαθαριστικών.

Με τη νέα διαδικασία που εφαρμόζεται φέτος, οριστικοποιήθηκαν αυτόματα 422.878 δηλώσεις.

Πάνω από το 80% των φορολογουμένων δεν πρόκειται να πληρώσουν επιπλέον φόρο. Από αυτές τις δηλώσεις, προκύπτουν τα παρακάτω:

Από τους 132.222 φορολογούμενους θα υπάρχει επιστροφή φόρου, με μέση επιστροφή 128 ευρώ. Για 237.434 φορολογούμενους το αποτέλεσμα της δήλωσης ήταν μηδενικό. 109.699 φορολογούμενοι πρέπει να πληρώσουν επιπλέον φόρο, με μέσο φόρο 402 ευρώ. Έχουν φορολογηθεί 93.204 υπόχρεοι και 5.093 σύζυγοι/Μέλη Συμφώνου Συμβίωσης. Σε περίπτωση που χρειάζεται διόρθωση ή συμπλήρωση των δηλώσεων, οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση μέχρι τις 26/7 χωρίς κυρώσεις. Μέχρι σήμερα έχουν σταλεί 8.036 μηνύματα σε φορολογούμενους που αλλάξανε τα δεδομένα τους με αποτέλεσμα να μην μπορεί να γίνει η αυτόματη οριστικοποίηση της δήλωσής τους. Σύντομα θα σταλούν περισσότερα μηνύματα για τον ίδιο λόγο σε άλλους 6.930 φορολογούμενους.

Επίσης, ξεκινάει η ενημέρωση φορολογουμένων που υπέβαλαν δηλώσεις αλλά έπειτα από την υποβολή τους έλαβαν πληροφορίες από δημόσιους/ιδιωτικούς φορείς που επηρεάζουν τα εισοδήματά τους. Αυτοί οι φορολογούμενοι πρέπει να υποβάλουν τη δήλωση φορολογίας τους μέχρι τις 26/7.

Αξίζει να θυμίσουμε ότι οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος υποβάλλονται μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr) στο μενού Εφαρμογές > Δημοφιλείς Εφαρμογές > Δήλωση ΦΕΦΠ (Ε1-Ε2-Ε3) > Είσοδος στην εφαρμογή > “ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2024”. Μπορείτε επίσης να δείτε και να αποθηκεύσετε τη δήλωση και το εκκαθαριστικό σας μέσω της εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα myAADEapp.

δειτε ακομα

δειτε ακομα