Επίδομα 300 ευρώ για ανέργους: Αρχίζουν οι πληρωμές, ποιοι έχουν δικαίωμα;

Η ΔΥΠΑ-ΟΑΕΔ καταβάλλει σήμερα το εφάπαξ επίδομα των 300 ευρώ στους μακροχρόνια ανέργους που έχουν συμπληρώσει συνεχόμενη ανεργία άνω των 5 ετών και έχουν καταρτίσει Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης.

Η παροχή θεσμοθετήθηκε με τον νόμο «Δουλειές Ξανά» και έχει στόχο την ενεργοποίηση των μακροχρόνια ανέργων μέσω της δημιουργίας επικαιροποιημένου Ψηφιακού ΑΣΔ, προκειμένου να βοηθηθούν σε δράσεις ανάπτυξης της απασχολησιμότητάς τους και εύρεσης εργασίας. Οι δικαιούχοι πρέπει επίσης να έχουν εισόδημα έως 16.000 ευρώ οι άγαμοι, 24.000 ευρώ οι έγγαμοι ή 27.000 ευρώ οι μονογονεϊκές οικογένειες, με προσαύξηση κατά 3.000 ευρώ ανά τέκνο.

Η διαδικασία για την καταβολή της παροχής έχει ως εξής:

  • Οι δυνητικά δικαιούχοι εισέρχονται στην πλατφόρμα με τους κωδικούς TaxisNet στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
    https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/anergia/ephapax-khrematike-parokhe-gia-anergous
  • Καταχωρούν ή επικαιροποιούν τα στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) για την καταβολή της παροχής, καθώς και την οικογενειακή τους κατάσταση
  • Η ΔΥΠΑ ελέγχει την πλήρωση των προϋποθέσεων αυτεπάγγελτα (διάστημα ανεργίας και Ψηφιακό ΑΣΔ), καθώς και μέσω διασταύρωσης με τα στοιχεία αρμόδιων φορέων (ΑΑΔΕ, ΗΔΙΚΑ)
  • Η καταβολή γίνεται αυτόματα στους λογαριασμούς των δικαιούχων
  • Επισημαίνεται ότι μόνο όσοι είναι μακροχρόνια άνεργοι πάνω από 5 έτη και καταρτίσουν Ψηφιακό ΑΣΔ μπορούν να εισέλθουν στην πλατφόρμα και να καταχωρίσουν ΙΒΑΝ.

δειτε ακομα