Η υποχρεωτική αργία της 25ης Μαρτίου: Ποια είναι η αμοιβή;

Η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) και το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων της Συνομοσπονδίας (ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ) εξέδωσαν διευκρινιστική ανακοίνωση σχετικά με την αμοιβή για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους που θα εργαστούν κατά την υποχρεωτική αργία της 25ης Μαρτίου.

Για την 25η Μαρτίου ισχύει ότι είναι υποχρεωτική αργία. Η απασχόληση των μισθωτών απαγορεύεται στις ημέρες υποχρεωτικής αργίας, εκτός αν πρόκειται για επιχειρήσεις που νόμιμα λειτουργούν τις Κυριακές και τις υποχρεωτικές αργίες. Η ανακοίνωση της ΓΣΕΕ υπογραμμίζει ότι δεν είναι νόμιμος ο συμψηφισμός ημέρας οφειλόμενης ανάπαυσης (ρεπό) με ημέρα υποχρεωτικής αργίας.

Τι ισχύει για τους υπαλλήλους που δεν θα απασχοληθούν κατά την 25η Μαρτίου;

Για τους μισθωτούς που δεν θα απασχοληθούν κατά την ημέρα αυτή ισχύουν τα εξής:

  • Οι μισθωτοί με πενθήμερη απασχόληση και αμοιβή ημερομίσθιο θα πρέπει να λάβουν το συνήθως καταβαλλόμενο για τη συγκεκριμένη ημέρα ημερομίσθιό τους.
  • Οι μισθωτοί με πενθήμερη απασχόληση και αμοιβή μηνιαίου μισθού θα λάβουν κανονικά τον καταβαλλόμενο μισθό τους.
  • Οι μισθωτοί με εξαήμερη απασχόληση και αμοιβή ημερομίσθιο θα λάβουν κανονικά το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιο που αντιστοιχεί στην ημέρα της αργίας (6 ημερομίσθια συνολικ

δειτε ακομα