Γλαβίνας: Διεύρυνση με βάση την κοινωνία, όχι με βάση την κορυφή

Η προσπάθεια ανανέωσης του ΠΑΣΟΚ ξεκινά από το εσωτερικό του και η παράταξη αναζητά κοινωνικές συμμαχίες από τη βάση. Δηλώνει την πρόθεσή της να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών προς το πολιτικό σύστημα. Επιβεβαιώνει τον στόχο της να εδραιώσει τις αξίες και τις αρχές της.

Επιδιώκει την επαναφορά της αξιοπιστίας της μέσω κοινών σημείων επαφής με άλλες πολιτικές κινήσεις, με στόχο τη διεύρυνση της βάσης της και όχι μέσω συζητήσεων κορυφής. Δηλώνει την πρόθεσή της για κοινωνική διεύρυνση βασισμένη σε βαθιές αξίες, αντί για συζητήσεις στο επίπεδο της εξουσίας. Καταδικάζει τη μετάβαση πολιτικών από ένα κόμμα σε ένα άλλο, εκτός από προσωπικά συμφέροντα.

glavinas 1

Η ανεξαρτησία του ΠΑΣΟΚ είναι βασικός στόχος της ανανέωσής του και δηλώνει ότι προσδοκά την ανάκαμψη του κόμματος και τη νίκη επί της Νέας Δημοκρατίας. Αναμένει τη συγκρότηση των νέων κομμάτων και τις θέσεις που θα υιοθετήσουν, με σεβασμό προς τους ανθρώπους που αποχώρησαν από αυτό.

Αναφορικά με το ΣΥΡΙΖΑ, επισημαίνει ότι αν και υπήρχαν κλήσεις συνεργασίας, δεν υπήρχαν αρκετά κοινά σημεία επαφής, δείχνοντας αντίθεσή του σε αυτή τη δυνατότητα. Αναφέρει επίσης ότι η ανάπτυξη τέτοιων συνεργατικών σχέσεων απαιτεί κοινούς κώδικες και ότι δεν υπάρχουν πολλά κοινά σημεία με το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ.

Τέλος, απορρίπτει τις κατηγορίες για φθαρμένο και κεντροδεξιό ΠΑΣΟΚ που χρησιμοποίησε ο κ. Κασσελάκης, δηλώνοντας ότι αυτά τα σχόλια δεν στέκουν και αποτελούν αντίθετη προοπτική από τη δική του.

δειτε ακομα

δειτε ακομα