Σαρλ Μισέλ: Κλήση για μεταρρύθμιση του ΟΗΕ

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, ζήτησε σε μια ομιλία του στα Ηνωμένα Έθνη τη μεταρρύθμιση του Οργανισμού, υποστηρίζοντας τις κλήσεις για περιορισμό του δικαιώματος αρνησικυρίας και επέκταση της εκπροσώπησης. Επισήμανε ότι η έλλειψη παγκόσμιας εκπροσώπησης στο Συμβούλιο Ασφαλείας αντανακλά ξεπερασμένες δομές εξουσίας και επηρεάζει αρνητικά την ικανότητα δράσης του οργάνου. Επίσης, κάλεσε σε μηχανισμό που θα συνδυάζει τη λήψη αποφάσεων με το βέτο και την πλειοψηφία, ενδυναμώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τη φωνή χωρών που εκπροσωπούνται ελάχιστα ή καθόλου.

Οι δηλώσεις του Charles Michel ανταποκρίνονται σε αυτές των παγκόσμιων ηγετών που επίσης καλούν για τη μεταρρύθμιση του ΟΗΕ. Ο Ουκρανός πρόεδρος Zelensky, για παράδειγμα, έθεσε επίσης το ζήτημα των μεταρρυθμίσεων, προσπαθώντας να συσπειρώσει τις χώρες του Νότου. Πολλά δυτικά μέλη των Ηνωμένων Εθνών έκαναν επίσης παρατηρήσεις υπέρ των μεταρρυθμίσεων και της κριτικής στη χρήση του δικαιώματος απόρριψης. Η Αλβανία, η οποία κατέχει επί του παρόντος την προεδρία του Συμβουλίου, ζήτησε επίσης τη μεταρρύθμιση του ΟΗΕ.

Ο Charles Michel πρότεινε επίσης τη διοργάνωση ενός θεσμικού συνεδρίου μεταξύ της ΕΕ, των Ηνωμένων Εθνών, της Αφρικανικής Ένωσης, της Κοινότητας των Κρατών της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής και της Ένωσης Εθνών της Νοτιοανατολικής Ασίας, για τη συζήτηση του τρόπου που οι οργανισμοί μπορούν να συνεργαστούν για την ενίσχυση του πολυμερούς συστήματος εντός και εκτός του ΟΗΕ.

δειτε ακομα