Μετανάστευση: Εθνικά κέρδη για την Ελλάδα από την ευρωπαϊκή συμφωνία

Η πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε από τους υπουργούς Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο θεωρείται σημαντικό βήμα για τη θέσπιση ενοποιημένης πολιτικής μετανάστευσης και ασύλου. Αν και δεν ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις των χωρών που υφίστανται υπέρμετρες μεταναστευτικές πιέσεις, όπως η Ελλάδα και η Ιταλία, η συμφωνία θεωρείται θετική από τις χώρες αυτές, καθώς δίνει βαθιά ανάσα στις δύσκολες περιόδους μεταναστευτικών κρίσεων, θεσμοθετώντας την αλληλεγγύη και τη δίκαιη κατανομή των μεταναστευτικών βαρών.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι ο νέος κανονισμός για τη διαδικασία ασύλου θέτει πρότυπα για τα δικαιώματα του αιτούντος άσυλο, εξορθολογίζει τις διαδικαστικές ρυθμίσεις και αποσκοπεί στην αποτροπή καταχρήσεων του συστήματος στο μέλλον. Επιπλέον, εισάγει υποχρεωτικές συνοριακές διαδικασίες με σκοπό τη γρήγορη αξιολόγηση των αιτήσεων ασύλου στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ.

Επίσης, η εθνική ασφάλεια λαμβάνεται υπόψη κατά την ανάπτυξη υποδομών στα σύνορα, προκειμένου να αποτραπεί το ενδεχόμενο υπερφόρτωσης των συνοριακών περιοχών της Ελλάδας από πιέσεις που συνδέονται με τις διαδικασίες ασύλου. Επιπλέον, δημιουργείται υποχρεωτικός μηχανισμός αλληλεγγύης προς τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν υπέρμετρες μεταναστευτικές πιέσεις, ο οποίος περιλαμβάνει μετεγκαταστάσεις υπηκόων τρίτων χωρών σε άλλα κράτη.

δειτε ακομα