Η αξιολόγηση των δημόσιων υπαλλήλων θα επηρεάσει τον μισθό τους, ανακοίνωσε ο Ιταλός Υπουργός Δημόσιας Διοίκησης

Σύμφωνα με τον Ιταλό υπουργό, το νέο σύστημα αξιολόγησης των υπαλλήλων θα σχετίζεται άμεσα με τις απολαβές τους. Η αξιολόγηση αυτή θα εφαρμοστεί σε όλους τους δημόσιους υπαλλήλους, αρχίζοντας από τα διευθυντικά στελέχη, τα οποία θα αξιολογήσουν και οι υφιστάμενοί τους.

Τα κύρια κριτήρια θα περιλαμβάνουν το ηγετικό προφίλ, την ικανότητα εφαρμογής σχεδίων, την εκτίμηση των ικανοτήτων των συνεργατών και τη δημιουργία αποτελεσματικών ομάδων εργασίας. Η θετική αξιολόγηση θα οδηγήσει σε βελτίωση των μισθών.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Il Messaggero της Ρώμης, η κυβέρνηση Μελόνι προτίθεται να συμπεριλάβει αυτό το κριτήριο στην ανανέωση της συλλογικής σύμβασης εργασίας των δημοσίων υπαλλήλων, με στόχο τη βελτίωση των δεξιοτήτων τους σε περιοχές όπου υστερούν.

δειτε ακομα

δειτε ακομα