Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο αμφισβητεί την επίτευξη των στόχων για το κλίμα και την ενέργεια

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ενδέχεται να μην επιτύχει τους στόχους για το κλίμα και την ενέργεια έως το 2030, σύμφωνα με έκθεση που δημοσίευσε το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ).

Το συνέδριο επισημαίνει ότι η προηγούμενη επίτευξη των στόχων της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια οφείλεται εν μέρει σε εξωτερικούς παράγοντες, όπως οι επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19. Ωστόσο, το ΕΕΣ αναρωτιέται αν η ΕΕ μπορεί να επιτύχει τον στόχο μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 55% έως το 2030.

Στην έκθεσή του, το ΕΕΣ επίσης αναφέρει την έλλειψη διαφάνειας σε σχέση με την επίτευξη των εθνικών στόχων της ΕΕ. Ορισμένα κράτη μέλη επιτύχουν τους στόχους τους με ευελιξία, ενώ άλλα χρησιμοποιούν μηχανισμούς όπως η αγορά δικαιωμάτων εκπομπής και μερίδια ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Επιπλέον, το ΕΕΣ παρατηρεί ότι υπάρχει έλλειψη πληροφοριών σχετικά με το κόστος της επίτευξης των στόχων για τον προϋπολογισμό της ΕΕ και τους εθνικούς προϋπολογισμούς. Το ΕΕΣ αναφέρει ότι αυτό δυσκολεύει τους πολίτες και τους ενδιαφερόμενους να αξιολογήσουν αν η ΕΕ επιδιώκει την επίτευξη των στόχων της με οικονομικά αποδοτικό τρόπο.

Παρά ταύτα, το ΕΕΣ αναγνωρίζει τις ικανοποιητικές επιδόσεις της ΕΕ στη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε σύγκριση με άλλες εκβιομηχανισμένες χώρες. Ωστόσο, δεν συμπεριλαμβάνει τις εκπομπές που προκαλούνται από το εμπόριο και τη διεθνή αεροπορία και ναυτιλία.

Οι φιλόδοξοι στόχοι της ΕΕ για το 2030 προκαλούν ανησυχία ως προς τη διαθέσιμη χρηματοδότηση, ιδίως από τον ιδιωτικό τομέα. Η ΕΕ έχει δεσμευθεί να ξοδέψει τουλάχιστον το 30% του προϋπολογισμού της για τη δράση για το κλίμα, αλλά αυτό το ποσοστό είναι χαμηλότερο από το 10% των συνολικών επενδύσεων που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων.

δειτε ακομα