Συνεργασία μεταξύ Ίδρυματος Μποδοσάκη & Fondation CHANEL για την προώθηση της ισότητας των φύλων στην Ελλάδα

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το Fondation CHANEL συνεργάζονται για την προώθηση της ισότητας των φύλων και της γυναικείας ενδυνάμωσης στην Ελλάδα. Η συνεργασία περιλαμβάνει την υποστήριξη 15 οργανώσεων από όλη τη χώρα.

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη παρέχει ένα εξατομικευμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ικανοτήτων διάρκειας 5 μηνών σε επιλεγμένες οργανώσεις. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει κατάρτιση, mentoring, coaching, νομικές και οικονομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες, καθώς και επιδοτήσεις δράσεων ανάπτυξης και προώθησης της ισότητας των φύλων.

Οι 15 οργανώσεις που υποστηρίζονται από αυτήν τη συνεργασία παρουσιάζουν προγράμματα για την ενδυνάμωση των γυναικών και την προώθηση της ισότητας των φύλων.

Ο στόχος είναι η υποστήριξη και η ανάπτυξη μικρότερων οργανώσεων σε όλη τη χώρα, προκειμένου να ενισχύσουν το έργο τους και να γίνουν πιο βιώσιμες.

Τόσο το Ίδρυμα Μποδοσάκη όσο και το Fondation CHANEL έχουν δρομολογήσει πρωτοβουλίες για την προώθηση της ισότητας των φύλων και την υποστήριξη των φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών στην Ελλάδα.

δειτε ακομα