Η ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. τιμάται με μια θέση ανάμεσα στις «Πιο Βιώσιμες Εταιρείες στην Ελλάδα» για το 2023

Η ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε., η μεγαλύτερη ελληνική φαρμακοβιομηχανία, κατάφερε να συμπεριληφθεί ανάμεσα σε μια λίστα με τις «The Most Sustainable Companies in Greece» για το 2023, χαρακτηρίζοντας αυτό το βραβείο με υψηλές επιδόσεις στους τομείς της βιώσιμης ανάπτυξης και της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας.

Η επιβράβευση αυτή βασίστηκε στα ESG κριτήρια που έχουν θεσπιστεί από τις προδιαγραφές του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας και από τον Επιχειρηματικό Δείκτη Βιώσιμης Ανάπτυξης τον οποίο διαχειρίζεται το Sustainability Performance Directory. Οι επιχειρήσεις που διακρίθηκαν παρουσιάστηκαν σε έκθεση οργανωθείσα από τον Οργανισμό Quality Net Foundation στις 30 Μαρτίου.

Η διάκριση αυτή αποτελεί αναγνώριση των προσπαθειών της ΒΙΑΝΕΞ για τη διατήρηση ενός επιχειρηματικού μοντέλου βιώσιμης ανάπτυξης, όπως αυτό αποτυπώνεται στη χρήση φωτοβολταϊκών και υβριδικών οχημάτων, την αναβάθμιση δομών υγείας των νησιωτικών περιοχών, την προώθηση δωρεάν παροχής φαρμάκων στα κο

δειτε ακομα