Ξεκινά ο έλεγχος προσεισμικής αντοχής των δημοσίων κτιρίων – Προτεραιότητα στα σχολεία και τα νοσοκομεία.

Ξεκινά ο προσεισμικός έλεγχος των δημόσιων κτιρίων στην Ελλάδα, με προτεραιότητα στα σχολεία και τα νοσοκομεία, τα οποία ανέρχονται σε 20.000 κτίρια. Ο πρωτοβάθμιος έλεγχος θα είναι υποχρεωτικός και στη συνέχεια εφόσον απαιτηθεί θα γίνεται και δευτεροβάθμιος έλεγχος. Σκοπός των προσεισμικών ελέγχων είναι η καταγραφή και εκτίμηση της σεισμικής διακινδύνευσης των κτιρίων προκειμένου να καθοριστούν οι προτεραιότητες σε εθνικό επίπεδο.

Η υλοποίηση της δράσης θα ανατεθεί στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, με εποπτεία και συνδρομή επιστημονικά από τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ). Θα δημιουργηθεί μία ηλεκτρονική πλατφόρμα στον ΟΑΣΠ όπου θα καταχωρούνται όλοι οι έλεγχοι που διενεργούνται. Η πλατφόρμα αυτή θα χρησιμοποιήσει την ήδη υπάρχουσα βάση δεδομένων που διαθέτει ο ΟΑΣΠ για όλα τα κτίρια της χώρας.

Για τη διενέργεια των ελέγχων ο ΟΑΣΠ και το ΤΕΕ θα συνεργαστούν με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), ενώ με κοινή απόφαση 6 υπουργείων θα καθοριστούν οι λεπτομέρειες σχετικά με την κατηγοριοποίηση και την ιεράρχηση προτεραιοτήτων των ελεγχόμενων κτιρίων και τη διαδικασία επιλογής και εκπαίδευσης των μηχανικών. Οι έλεγχοι υπολογίζεται να ολοκληρωθούν σε ορίζοντα 6 έως 8 μηνών.

δειτε ακομα