Βοήθεια στο Σπίτι: Ανακοινώθηκαν τα Αποτελέσματα ΑΣΕΠ για την υπαγωγή

Το ΑΣΕΠ εξέδωσε σήμερα, Παρασκευή, τα προσωρινά αποτελέσματα της προκήρυξης 4Κ/2020 (Βοήθεια στο Σπίτι), για τις προσλήψεις σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α΄ βαθμού.

Επίσης, ανακοινώθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 4Κ/2020 του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Από τις συνολικά 235 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον πίνακα Χωρίς Εμπειρία της προκήρυξης 4Κ/2020, καλύφθηκαν 211 θέσεις από υποψηφίους που υπέβαλαν αίτηση υπαγωγής και είχαν υψηλότερη βαθμολογία από τους ήδη διορισμένους σε αυτές.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί πως οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) στην ένδειξη της ένστασης, σύμφωνα με απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Υποβολή Ενστάσεων στο ΑΣΕΠ για τη Βοήθεια Στο Σπίτι

Οι ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ από την Τρίτη 25 Ιουνίου 2024 έως και την Πέμπτη 4 Ιουλίου 2024 μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ, ακολουθώντας τη διαδρομή Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες – > ΕΝΣΤΑΣΗ.

Για την υποβολή ενστάσεων απαιτείται παράβολο 20 ευρώ, το οποίο πρέπει να καταβληθεί ηλεκτρονικά μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων.

Για τη διευκόλυνση των υποψηφίων, υπάρχει σχετικός σύνδεσμος στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ για την ηλεκτρονική καταβολή του παραβόλου.

Σημείωση: Δεκαεπτά (17) θέσεις δεν καλύφθηκαν στα οριστικά αποτελέσματα λόγω έλλειψης ειδικής εμπειρίας.

δειτε ακομα

δειτε ακομα