Τριετίες: Αυξήσεις για 900.000 μισθωτούς από το 2024 [vid]

Από την 1η Ιανουαρίου 2024 έχει ανακοινωθεί ότι οι τριετίες θα επανέλθουν και όλα τα επίδομα προϋπηρεσίας που είχαν ανασταλεί από το 2012 θα ξανακαταβληθούν, όπως αντίστοιχα δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυρίακος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ. Επιπροσθέτως, από τον Απρίλιο του 2024 θα αυξηθεί επίσης ο ελάχιστος μισθός.

Συγκεκριμένα, από την 1η Ιανουαρίου 2024:

Α. Για τους εργαζομένους που ξεκίνησαν να εργάζονται μετά τις 14 Φεβρουαρίου 2012, θα αρχίσει να κατασκευάζεται για πρώτη φορά το δικαίωμα για επίδομα προϋπηρεσίας.

Αυτό σημαίνει ότι ένας εργαζόμενος που σήμερα αμείβεται με τον ελάχιστο μισθό, από την 1η Ιανουαρίου 2024 θα αποκτήσει το δικαίωμα για επίδομα προϋπηρεσίας ανάλογα με την προϋπηρεσία του κατά 10% για κάθε τριετία.

Συγκεκριμένα, αυτός θα αμείβεται με 780 ευρώ από 0 έως 3 έτη, 858 ευρώ από 3 έως 6 έτη, 936 ευρώ από 6 έως 9 έτη και 1.014 ευρώ με πάνω από 9 έτη προϋπηρεσίας.

Β. Για εκείνους που προσλήφθηκαν πριν τις 14 Φεβρουαρίου 2012:

1) Για εργαζομένους που προσλήφθηκαν πριν το 2012 και έχουν προϋπηρεσία 2 χρόνια:

Το δικαίωμα ακύρωσης της 1ης τριετίας ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2024 και γίνεται πληρές με την ολοκλήρωση της τριετίας την 1η Ιανουαρίου 2025, με αύξηση 10% πάνω στον τότε ισχύοντα βασικό μισθό (π.χ. με τις σημερινές τιμές 780+780×0,1=858 ευρώ).

2) Για εργαζομένους που προσλήφθηκαν πριν το 2012 και έχουν προϋπηρεσία 5 χρόνια:

Το δικαίωμα ακύρωσης της 2ης τριετίας ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2024 και γίνεται πληρές με την ολοκλήρωση της εξαετίας την 1η Ιανουαρίου 2025, με αύξηση 20% πάνω στον τότε ισχύοντα βασικό μισθό (π.χ. με τις σημερινές τιμές 780+780×0,2=936 ευρώ).

3) Για εργαζομένους που προσλήφθηκαν πριν το 2012 και έχουν προϋπηρεσία 8 χρόνια:

Το δικαίωμα ακύρωσης της 1ης τριετίας ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2024 και γίνεται πληρές με την ολοκλήρωση της εννιαετίας την 1η Ιανουαρίου 2025, με αύξηση 30% πάνω στον τότε ισχύοντα βασικό μισθό (π.χ. με τις σημερινές τιμές 780+780×0,3=1.014 ευρώ).

Σε περίπτωση συλλογικών συμβάσεων, τα παραπάνω όρια προσαρμόζονται ανάλογα με τον ισχύοντα βασικό μισθό και τις συντελεστικές αυξήσεις.

Εάν οι εργαζόμενοι έχουν ήδη λάβει αυξήσεις στους μισθούς τους από το 2012 έως το 2023 και αυτές υπερβαίνουν το τρέχον ελάχιστο είτε τις αμοιβές που καθορίζονται στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, τότε λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό τους.

Το μέσο μισθός στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος “ΕΡΓΑΝΗ”, ανέρχεται σε 1.190 ευρώ, που είναι κατά 52% υψηλότερος από τον ελάχιστο μισθό.

Επιπλέον, για το διάστημα από την 14η Φεβρουαρίου 2012 έως την 31η Δεκεμβρίου 2023 δεν θα υπάρχει δυνατότητα να απαιτηθούν αναδρομικά ποσά λόγω διαφορών.

Συνολικά, οι οικονομικές μετρήσεις που ανακοινώθηκαν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι:

 • Επαναλειτουργία των τριετιών από την 1η Ιανουαρίου 2024 και καταβολή όλων των επιδομάτων προϋπηρεσίας που αναστέλλονταν από το 2012
 • Αύξηση των μισθών στον δημόσιο τομέα κατά 10,5% από την 01/01/2024. Αυτό σημαίνει ότι περίπου 660.000 υπάλληλοι θα λαμβάνουν μια επιπλέον αμοιβή ετησίως
 • Αύξηση του αφορολόγητου για παιδιά κατά 1.000 ευρώ σε 1.340.000 δηλώσεις
 • Απαλλαγή από συμμετοχή σε φάρμακα για 200.000 πρώην δικαιούχους του ΕΚΑΣ
 • Νέα μέτρα για την προστασία των τιμών σε βασικά προϊόντα
 • Συνέχιση της πρωτοβουλίας “Market Pass” στη Θεσσαλία και τον Έβρο μέχρι το τέλος του έτους
 • Νέα αύξηση του ελάχιστου μισθού από τον Απρίλιο
 • Αύξηση κατά 8% του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος από τον Δεκέμβριο
 • Έκτακτη βοήθεια για τους πληγέντες από την “προσωπική διαφορά” Κατρούγκαλου, με έμφαση στους χαμηλοσυνταξιούχους
 • Νέα ετήσια αύξηση για τους συνταξιούχους τον Ιανουάριο
 • Επαναφορά του Ειδικού Φόρου στα γεωργικά καύσιμα
 • Συνέχιση της επιδότησης θέρμανσης, με έμφαση στις οικογένειες με παιδιά
 • Επιπρόσθετη πρόνοια για ηλεκτρικό ρεύμα για τους πλέον ευάλωτους καταναλωτές
 • Καταβολή μόνο μίας έκτακτης εισφοράς 10% στους συνταξιούχους που εργάζονται, αντί για την παρούσα επιβάρυνση των αποδοχών τους κατά 30%
 • Εξυγίανση και ενίσχυση του ανταγωνισμού στον τραπεζικό τομέα, δημιουργία πέμπτου τραπεζικού πυλώνα και παραχώρηση δανείων από μη τραπεζικούς φορείς
 • Ανασυγκρότηση του ειδικού φόρου στα κρατικά ομόλογα ως εναλλακτική επιλογή αποταμίευσης
 • Μείωση κατά το ήμισυ του φόρου στις χρηματιστηριακές συναλλαγές
 • Ενίσχυση της υπηρεσίας IRIS η οποία επιτρέπει τη διενέργεια συναλλαγών έως 500 ευρώ ημερησίως χωρίς τραπεζική προμήθεια

δειτε ακομα