Το ν/σ του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για το Κτηματολόγιο ψηφίστηκε

Το νομοσχέδιο του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που αφορά στην επιτάχυνση των διαδικασιών ολοκλήρωσης του Ελληνικού Κτηματολογίου ψηφίστηκε. Οι κύριες ρυθμίσεις αφορούν μειώσεις της γραφειοκρατίας, όπως η κατάργηση της υποχρέωσης προσκόμισης βεβαίωσης περί μη οφειλής ΤΑΠ (Τέλους Ακίνητης Περιουσίας) και η παράταση της προθεσμίας διόρθωσης πρώτων εγγραφών.

Επίσης, θεσπίζεται Πλατφόρμα Νομικού Ελέγχου Εγγραπτέων Πράξεων για τη διενέργεια απομακρυσμένου νομικού ελέγχου αιτήσεων σχετικά με μεταγραφές ακινήτων.

δειτε ακομα

δειτε ακομα