Η ενεργοποίηση των επιταγών θεάτρου της ΔΥΠΑ πρέπει να γίνει έως την Τετάρτη

Το Πρόγραμμα Χορήγησης Επιταγών Θεάματος 2022-2023 της Διεύθυνσης Υποστήριξης και Προαγωγής της Τέχνης (ΔΥΠΑ) λήγει την Τετάρτη, 31 Μαΐου 2023 και οι δικαιούχοι πρέπει να ενεργοποιήσουν τις επιταγές τους πριν από αυτήν την ημερομηνία. Οι δικαιούχοι επιλέγουν την παράσταση που θέλουν να παρακολουθήσουν από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΔΥΠΑ και η επιλογή γίνεται μέχρι την εξάντληση των θέσεων ανά παράσταση που προσφέρονται.

Οι πάροχοι που συμμετέχουν στο πρόγραμμα προσφέρουν περισσότερες από 90 παραστάσεις, στις οποίες οι δικαιούχοι μπορούν να παρακολουθήσουν σε θέσεις πλατείας, χωρίς καμία δική τους οικονομική επιβάρυνση.

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την πνευματική ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού και την υποστήριξη των θεατρικών επιχειρήσεων. Οι δικαιούχοι και οι ωφελούμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν τη θεατρική παράσταση της επιλογής τους από τον Μητρώο Παρόχων της ΔΥΠΑ με τη χρήση της επιταγής χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Επιταγές Θεάματος και τον τρόπο ενεργοποίησής τους, μπορείτε να ανατρέξετε στη Δημόσια Πρόσκληση (σελίδες 21-22) και στις οδηγίες που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ: https://www.dypa.gov.gr/deltia-theamatos

δειτε ακομα