Τερματίζεται η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για το Επίδομα Παιδιού μέσω της πλατφόρμας του ΟΠΕΚΑ

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Οργανισμού Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) για την υποβολή αιτήσεων για το επίδομα παιδιού Α21 θα κλείσει τη Δευτέρα, 11 Μαρτίου 2024 στις 18.00. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοικτή μέχρι εκείνη την ημερομηνία και ώρα για να δεχτεί νέες αιτήσεις.

Το σύστημα θα κλείσει προσωρινά στις 29 Μαρτίου 2024 και ώρα 08.00, προκειμένου να γίνει η επεξεργασία των αιτήσεων και η πληρωμή για το πρώτο εξάμηνο του έτους 2024.

Οι δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέσω της πλατφόρμας της ΗΔΙΚΑ στον ιστότοπο www.idika.gr ή μέσω της ιστοσελίδας www.opeka.gr, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Το ποσό του επιδόματος θα υπολογιστεί με βάση τα εξαρτώμενα τέκνα που θα αναφερθούν στην αίτηση Α21 για το έτος 2024 και τα συνολικά οικογενειακά εισοδήματα του φορολογικού έτους 2022.

Μετά την υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος του τρέχοντος έτους, θα λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2023 για τον υπολογισμό του επιδόματος.

Μεταξύ των προϋποθέσεων για τη χορήγηση του επιδόματος παιδιού συμπεριλαμβάνεται η φοίτηση των εξαρτώμενων τέκνων στην υποχρεωτική εκπαίδευση από το προ νήπιο έως το Γυμνάσιο, καθώς και η επάρκεια φοίτησης.

Κατά την υποβολή της αίτησης Α21 απαιτείται η καταχώρηση στοιχείων σχετικά με τη Σχολική Μονάδα, την Τάξη και το Αριθμό Μητρώου του τέκνου που φοιτά στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Εάν όλα τα στοιχεία επιβεβαιωθούν, η αίτηση εγκρίνεται. Σε αντίθετη περίπτωση, ο αιτών καλείται να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

δειτε ακομα

δειτε ακομα