Ψηφιοποίηση των Ποινικών Εγγράφων για Βελτίωση της Δικαστικής Διαδικασίας

Από σήμερα ηχητικά, οι ποινικές διαταγές, οι αποφάσεις λιπομαρτύρων και οι κλήσεις μαρτύρων πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας poinikesepidoseis.gov.gr. Αυτή η διαδικασία υλοποιείται σύμφωνα με κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δικαιοσύνης και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Αυτή η υπηρεσία αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τη μείωση της γραφειοκρατίας και την αναβάθμιση της προστασίας των δεδομένων των πολιτών, καθώς οι επιδόσεις γίνονται άμεσα και ηλεκτρονικά, χωρίς τη μεταφορά φυσικών εγγράφων. Επιπλέον, αποδεσμεύονται ανθρώπινοι πόροι από τη Δημόσια Διοίκηση, καθώς μειώνεται η ανάγκη για δικαστικούς υπαλλήλους και αστυνομικό προσωπικό που ασχολούνται με αυτό το έργο. Αρχικά, η ψηφιοποίηση θα αρχίσει από την Εισαγγελία Αθηνών.

Οι ποινικές επιδόσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσω της πλατφόρμας poinikesepidoseis.gov.gr ως εξής:

  • Αυτόματα, όπου η πλατφόρμα λαμβάνει έγγραφα από τον Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης του Υπουργείου Δικαιοσύνης και τα αποστέλλει στη Θυρίδα του πολίτη στο gov.gr μέσω διαλειτουργικότητας.
  • Χειροκίνητα, όπου εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι δημιουργούν και συμπληρώνουν έγγραφα στην πλατφόρμα χρησιμοποιώντας κωδικούς Δημόσιας Διοίκησης.

Σε κάθε περίπτωση, τα έγγραφα αποκτούν ηλεκτρονική εγκυρότητα από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη gov.gr, ενώ οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται αυτόματα μέσω SMS και email.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» του ΕΣΠΑ και υλοποιήθηκε από την Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ Μ.Α.Ε.) με τη συνδρομή του ΕΔΥΤΕ Α.Ε. Οι διαλειτουργικότητες υλοποιούνται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Με την ψηφιοποίηση αυτών των εγγράφων, αναμένεται η απελευθέρωση περίπου του 1/3 του αστυνομικού προσωπικού που απασχολείται σήμερα σε αυτές τις εργασίες. Υπολογίζεται ότι κατά μέσο όρο απαιτούνται 670 αστυνομικοί την ημέρα για να ασχοληθούν με τα ποινικά εγγραφα. Μόνο το 2023 είχαν επιδοθεί περίπου 1.193.257 εγγράφα ποινικής, αστικής και διοικητικής φύσης.

δειτε ακομα

δειτε ακομα