Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Οι κλάδοι που παραμένουν εξαιρεμένοι

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης απέστειλε μια ερμηνευτική εγκύκλιο για την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, παρέχοντας διευκρινίσεις σχετικά με τους κλάδους ή τους εργαζόμενους που εξαιρούνται από τον μηχανισμό.

Η εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας

Σταδιακά ενσωματώνονται στο σύστημα οι τράπεζες, τα σούπερ μάρκετ με πάνω από 250 υπαλλήλους, εταιρείες ιδιωτικής φύλαξης, μέσα μαζικής μεταφοράς και άλλοι κλάδοι. Από την 1η Ιανουαρίου 2024, προστέθηκαν και επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου.

Ας δούμε πώς λειτουργεί τώρα η ψηφιακή κάρτα εργασίας.

Σύμφωνα με την ερμηνευτική εγκύκλιο, η καταμέτρηση του χρόνου εργασίας περιορίζεται στην παρουσία των εργαζομένων στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων.

Έτσι, η ψηφιακή κάρτα σήμανσης καταγράφει την άφιξη και αναχώρηση από τις εγκαταστάσεις, χωρίς να μετρά τη συνολική ημερήσια απασχόληση όσων δεν εργάζονται εκεί.

Για τον υπολογισμό του συνολικού χρόνου εργασίας συνυπολογίζεται το ωράριο που έχει ήδη καταχωρηθεί στην Ϩηφιακή Οργάνωση Χρόνου Εργασίας, το προγραμματισμένο ωράριο και η σήμανση της ψηφιακής κάρτας εργασίας.

Ποιοι απαλλάσσονται από την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας;

Χωρίς την υποχρέωση για την Οργάνωση Χρόνου Εργασίας και την Κάρτα, είναι οι δημόσιοι φορείς και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου που απασχολούν υπαλλήλους με σχετικές ρυθμίσεις.

Εξαιρούνται επίσης επιχειρήσεις όπως τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα, οι εταιρίες ενέργειας, πετρελαίου, ορυχείων και ναυπηγείων, όταν αυτές είναι η κύρια επιχειρηματική δραστηριότητα τους.

δειτε ακομα

δειτε ακομα