Προτάσεις της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων για την Αξιοποίηση του Αιγιαλού

Σε υπόμνημα αναφορικά με το σχέδιο νόμου “Όροι αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας στις παραθαλάσσιες περιοχές και άλλες διατάξεις” η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας (ΚΕΕΕ) εξέφρασε την άποψη πως το σχέδιο νόμου καλείται να επαναπροσδιορίσει την αντιμετώπιση για όλες τις παραλίες πλην των Natura.

Η ΚΕΕΕ υποστηρίζει την ανάγκη δημιουργίας ενός θεσμικού πλαισίου που θα προστατεύει περιοχές με οικιστική, πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη, ενώ ταυτόχρονα θα προάγει την επιχειρηματικότητα και την απασχόληση για την πρόοδο του τόπου. Η Ένωση χαιρετίζει τη διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου ως μια θετική ενέργεια προς την κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού του νομικού πλαισίου.

Ωστόσο, κρίνει πως υφίσταται ακόμη οριζόντια αντιμετώπιση για όλες τις παραλίες, ανεξάρτητα από τη μορφολογία και επισκεψιμότητά τους. Η ΚΕΕΕ ρωτά πως είναι δυνατόν το νομοσχέδιο να εξακολουθεί να αντιμετωπίζει με το ίδιο πρίσμα παραλίες που δέχονται χιλιάδες επισκέπτες κάθε Σαββατοκύριακο και κάθε καλοκαίρι, σε σχέση με παραλίες που είναι απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες.

Στις γενικές της παρατηρήσεις, η ΚΕΕΕ ζητεί να ληφθεί υπόψη η προτίμηση της πλειοψηφίας των λουόμενων (πάνω από 70%) για παραλίες με υπηρεσίες, προτείνοντας την παραχώρηση 70% της συνολικής έκτασης της παραλίας αντί του προτεινόμενου 60%. Επιπλέον, υποστηρίζει τον διαχωρισμό των παραλιών σε τουριστικές και μεγάλες, προστατευόμενες (Δίκτυο Natura) και λοιπές παραλίες, με καθορισμένα όρια για κάθε περίπτωση.

δειτε ακομα

δειτε ακομα