Πρόσληψη 10,753 αναπληρωτών εκπαιδευτικών και 2,026 βοηθητικών στα σχολεία

Οι πρώτες προσλήψεις για το διδακτικό έτος 2023-2024 ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Συγκεκριμένα, προσλαμβάνονται 10,753 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί και 2,026 βοηθητικοί σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης. Οι προσλαμβανόμενοι θα εργαστούν ως προσωρινοί αναπληρωτές με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.

Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, προσλαμβάνονται 4,977 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) και 3,128 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στη Γενική Εκπαίδευση. Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, προσλαμβάνονται 1,278 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, 1,276 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στη Γενική Εκπαίδευση και 91 εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ79.01 και ΤΕ16 για τη διδασκαλία μουσικών ειδικεύσεων σε Μουσικά Σχολεία.

Επιπλέον, προσλαμβάνονται τρεις προσωρινοί αναπληρωτές κλάδων ΠΕ04.01 και ΠΕ86 στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων.

Οι προσλαμβανόμενοι πρέπει να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από τις 10 έως τις 11 Οκτωβρίου 2023. Πληροφορίες σχετικά με την τοποθέτηση σε σχολικές μονάδες και την ανάληψη υπηρεσίας μπορούν να βρεθούν στην ιστοσελίδα www.minedu.gov.gr/anaplirotes.

Επιπλέον, προσλαμβάνονται 2,024 μέλη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού για το διδακτικό έτος 2023-2024. Οι προσλαμβανόμενοι θα εργαστούν σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη, Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης και Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης.

Και σε αυτήν την περίπτωση, οι προσλαμβανόμενοι πρέπει να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από τις 10 έως τις 11 Οκτωβρίου 2023.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τοποθέτηση και την ανάληψη υπηρεσίας μπορούν να βρεθούν στην ιστοσελίδα www.minedu.gov.gr/anaplirotes.

δειτε ακομα